Pravidlo 15: Asociační třída

Asociační třída je asociací a třídou současně. Používá se ve chvíli, kdy potřebujete uložit nějaké vlastnosti, ale nehodí se je uložit ani k jednomu do vztahu zapojeného prvku. Např. pokud chcete vědět, od kdy do kdy osoba bydlí na nějaké adrese, tak tyto časové údaje nepatří ani osobě, ani adrese, ale právě tomuto vztahu.

Číst více

Pravidlo 10: Dotazovací operace

Každá operace může mít definovaný libovolný počet podmínek (metatřída Constraint), které musí být splněny před jejím spuštěním (tzv. pre-condition), a libovolné množství podmínek, které musí být splněny po jejím dokončení (tzv. post-condition). Druhé jmenované podmínky platí ve chvíli, kdy běh operace nevyvolá výjimku.

Číst více