Sparx Enterprise Architect (EA)

Cheeky EA Connector for Jira

 • Cheeky EA Connector je rozšíření pro Sparx EA, které umí stahovat user stories z Jira serveru a ty nahrát do zvoleného balíku v EA. Při novém stažení dochází k aktualizaci dříve stažených prvků. Prvky lze vkládat na diagram a propojovat je (typicky realizační vazbou) s ostatními prvky modelu (např. třídami nebo komponentami). Při novém stažení o vazby rozhodně nepřicházíte!
 • oficiální webová stránka
 • nákup licencí
 • články na téma Cheeky EA Connector

Active Diagrams

 • Active Diagrams je rozšíření pro MS Word, které dokáže načítat diagramy ze Sparx EA, vložit je do dokumentu a v případě potřeby aktualizovat všechny takto vložené diagramy.
 • oficiální webová stránka
 • nákup licencí: nástroj je zdarma dostupný na uvedené adrese
 • články na téma Active Diagrams

Archi

 • Archi je modelovací nástroj zaměřený na všechny úrovně podnikové architektury. Poskytuje nízkonákladové řešení pro uživatele, kteří chtějí podnikat své první kroky v modelovacím jazyce ArchiMate, nebo kteří hledají open source nástroj pro modelování ArchiMate pro svou společnost nebo instituci.
 • oficiální webová stránka
 • nákup licencí: nástroj je open source
 • články na téma Archi

Camunda Modeler

 • Camunda Modeler je snadno použitelná aplikace pro editaci procesních diagramů BPMN a rozhodovacích tabulek DMN. Vytvořené soubory lze posléze nasadit do modulů Camunda Engines za účelem jejich vykonání.
 • oficiální webová stránka
 • nákup licencí: nástroj je v základní edici dodáván zdarma
 • články na téma Camunda