V následujícím seznamu je uveden stručný přehled modelovacích jazyků. Některé z nich mají i svou vlastní stránku, ke které vede odkaz. Chybí vám zde nějaký jazyk? Napište nám.

  • ArchiMate – jazyk určený pro modelování enterprise architektury
  • UML (Unified Modeling Language) – univerzální modelovací jazyk
  • BPMN (Business Process Modeling and Notation) – jazyk pro modelování procesů.
  • MOF (MetaObject Facility) – jazyk pro modelování metamodelů (oficiální stránka)
  • DMN (Decision Model and Notation) – slouží pro modelování business pravidel pomocí rozhodovacích tabulek (oficiální stránka)