ArchiMate je jednoduchý grafický modelovací jazyk.

Slouží ke srozumitelnému a stručnému popisu velmi různorodých témat. Pomocí ArchiMatu lze popsat business témata, aplikace, technologie, fyzický svět kolem nás, ale třeba i motivaci, strategii a projekty. K tomu používá jen velmi malé množství elementů a je tedy jednoduše srozumitelný i pro úplné laiky.

ArchiMate je vhodný jak pro kreslení, do kterého vnáší jednoznačnost a srozumitelnost, tak pro modelování, pro které navíc jednoznačně definuje jednotlivé elementy, jejich použití a přípustné vazby mezi nimi.

Správce standardu: The Open Group.

Certifikace

Znalost ArchiMatu lze certifikovat. Certifikace probíhá na dvou úrovních:

  • Foundation
  • Practitioner

Školení

Doporučená literatura