Pravidlo 3: Vyhodnocování omezení

Omezení (prvek Constraint) se používá pro určení podmínky, která se vyhodnocuje za předem daných situací. UML definuje hned několik podmínek pro použití.

První pravidlo nazvané boolean_value říká, že vyhodnocení omezení musí nabývat pouze hodnot pravda či nepravda. To je zcela logické. Pokud by výsledkem bylo např. číslo, nelze určit, zda je, nebo není pravidlo splněné.

Číst více

Pravidlo 2: Vlastnictví

Každý prvek, který použijete, musí mít vlastníka. Např. parametr operace je vlastněn danou operací. Operace jako taková je pak vlastněna třídou. Třída je vlastněná balíkem.

Z tohoto pravidla (has_owner) je jedna jediná výjimka, které platí pro balíky na nejvyšší úrovni hierarchie v modelu. Ty, zcela pochopitelně, nikdo nevlastní.

Číst více