BPMN (z anglického Business Process Model and Notation) je modelovací jazyk včetně notace (notace je grafická podoba slovníku modelovacího jazyka) pro modelování byznys procesů, přesněji řečeno pro modelování diagramů toku byznys procesů

Modely byznys procesů mohou být v notaci BPMN vytvořené pro popisné neboli dokumentační účely (tzv. Descriptive Conformance Level), nebo pro účely analýzy procesu jako podkladu pro vývoj či implementaci SW aplikace (tzv. Analytical Conformance Level), ale i pro přímé spouštění modelu procesu formou tzv. procesní aplikace v prostředí SW nástrojů nazývaných BPMS (Business Process Management Systems/Suits).

Cílem modelování byznys procesů v BPMN je vytvoření takových modelů, kterým budou rozumět nejen IT odborníci, ale i lidé z byznysu, tedy manažeři, vlastníci procesů, odborníci na zajišťování kvality a další.

BPMN 2.0 je komplementární s dalšími dvěma standardy vydávanými organizací OMG, což jsou CMMN (Case Management Model and Notation) a DMN (Decision Model and Notation).

Vykonatel autorských práv: OMG (Object Management Group)

Znění standardu  https://www.omg.org/spec/BPMN

Certifikace

Znalost standardu BPMN 2.0 lze certifikovat. Certifikát se jmenuje OCEB 2 (OMG Certified Expert in BPM) a má tři úrovně a dvě specializace, celkem se jedná o pět certifikačních zkoušek:

  • OCEB 2 – Fundamental Level (základní úroveň – společná pro obě specializace, je podmínkou pro zkoušky na střední úrovni)
  • OCEB 2 – Business Intermediate Level (střední úroveň pro specializaci byznysovou, je podmínkou pro zkoušku byznys na pokročilé úrovni)
  • OCEB  – Technical Intermediate Level (střední úroveň pro specializaci technickou, je podmínkou pro zkoušku technickou na pokročilé úrovni) – v době publikace této informace čekáme na novou verzi této zkoušky ospovídající verzi notace BPMN 2.0.
  • OCEB 2 – Business Advanced Level (pokročilá úroveň pro specializaci byznysovou)
  • OCEB 2 – Technical Advanced Level (pokročilá úroveň pro specializaci technickou)

Školení

Modelování procesů s BPMN 2.0 (2 dny)

Příprava na certifikaci OCEB2 Foundation (4 dny)

Doporučená literatura

Weilkiens T., Weiss Ch., Duggen A.:  OCEB 2 Certification Guide (2016, 2nd Edition), eBook ISBN: 9780128109847, tištěná kniha: ISBN: 9780128053522

https://www.elsevier.com/books/oceb-2-certification-guide/weilkiens/978-0-12-805352-2