Pravidlo 10: Dotazovací operace

Každá operace může mít definovaný libovolný počet podmínek (metatřída Constraint), které musí být splněny před jejím spuštěním (tzv. pre-condition), a libovolné množství podmínek, které musí být splněny po jejím dokončení (tzv. post-condition). Druhé jmenované podmínky platí ve chvíli, kdy běh operace nevyvolá výjimku.

Číst více

Pravidlo 6: Rozlišitelnost prvků

V rámci jmenného prostoru (prvek Namespace, zástupcem je např. třída nebo komponenta) je možné se na prvky odkazovat pouze jejich jménem. Např. operace jedné třídy se mohou názvem přímo odkazovat samy na sebe nebo např. na atributy téže třídy. Nebo v jednom balíku se mohou prvky v něm obsažené odkazovat na sebe přímo (např. třídy).

Číst více

Pravidlo 3: Vyhodnocování omezení

Omezení (prvek Constraint) se používá pro určení podmínky, která se vyhodnocuje za předem daných situací. UML definuje hned několik podmínek pro použití.

První pravidlo nazvané boolean_value říká, že vyhodnocení omezení musí nabývat pouze hodnot pravda či nepravda. To je zcela logické. Pokud by výsledkem bylo např. číslo, nelze určit, zda je, nebo není pravidlo splněné.

Číst více

Pravidlo 2: Vlastnictví

Každý prvek, který použijete, musí mít vlastníka. Např. parametr operace je vlastněn danou operací. Operace jako taková je pak vlastněna třídou. Třída je vlastněná balíkem.

Z tohoto pravidla (has_owner) je jedna jediná výjimka, které platí pro balíky na nejvyšší úrovni hierarchie v modelu. Ty, zcela pochopitelně, nikdo nevlastní.

Číst více